Een collegafilmer van de Leidse Filmclub LVSL, Marga Swaans, heeft mij gevraagd of ik samen met haar een filmreportage wil maken over het schoonmaken en weer monteren van een spiegel van de sterrekijker Zunderman van de Leidse Sterrewacht. Dit om documentatie te bewaren voor het nageslacht. Marga heeft het geheel gemonteerd. Het filmen van het schoonmaken van de spiegel gebeurde op 28 januari 2014 en het monteren op 14 maart 2014. Precies op die dag bestond deze Zunderman 67 jaar! Hieronder een paar foto's van deze dag.

Spiegel

Sterrewacht Witte Singel1 

Sterrewacht Witte Singel2